Master Consult tilbyder:

Implementering af ny pædagogisk praksis i organisationer! LMS-systemer!    Proceskonsulent  m.m. Se firmaprofil og personalia.

Kontakt firma for samtale omkring opgaver/tilbud/løsningsforslag.

Konsulentopgaver

o   Vejledningsopgaver

o       Udviklingsopgaver

o       Tilrettelæggelsesopgaver

o       Koordineringsopgaver

o       Evalueringsopgaver     som proceskonsulent på IT-området.

 

 

" Tidens" fokus !!!!
Videndelingsystemer

Mange organisationer iværksætter i disse år implementering af videndelingsystemer.

Undervisningsministeriet opfordrer alle skoler til at iværksætte implementeringen og yder, efter ansøgning,  tilskud til opstart.

Fokus skal nu rettes mod!

Hvordan implementeres systemerne med succes således, at det ikke bliver Kejserens nye klæder?

Der er en række faktorer der er afgørende for at  implementeringen kan forløbe med succes!

Master Consult kan, med erfaring fra implementeringsforløb  i undervisningssektoren, medvirke til at denne proces forløber med succes!

De, ofte store ressourcer der investeres både i tid og kr., skal udnyttes optimalt til tilfredshed for alle involverede parter. Forældre, elever, undervisere og det administrative personale.